Osnovna Fert gredice
Fert gredice

Prefabrikovane fert gredice, međuspratni – tavanični nosači formiraju se od gotovih glinenih elemenata - fert kanalica dimenzija 12x25x4cm u koje se betonom pričvršćuje prostorni trougaoni armaturni nosač – binor visine 12cm i dodatna armatura za ojačanje.

Glavnim projektom fert nosača obuhvaćene su gredice standardne dužine od 2,60 do 6,30m, odnosno:

· - proračun potrebne dodatne armature za ojačanje,

· - ugibljenja gredice za razne raspone,
· - razmak podupirača i
· - potrebna nadvišenja pri postavljanju gredica
Međuspratna - tavanična konstrukcija se formira tako da se fert nosači postavljaju na noseće zidove na osovinskom razmaku od 40cm. Keramika (fert kanalica) gredice naleže na zidove 3-5cm obostrano.

 

Prostor između fert nosača se popunjava fert ispunom – glinenim šupljim elementima dimenzija 32x25x16(14)cm. Među prostor se popunjava betonom MB 25 Mpa debljine 4 ili 5cm.

 

Koliko Vam fert nosača treba i koja dužina?

Dužina gredice – čist otvor između nosećih zidova + 30cm
Broj gredica – dužina prostorije x 0,40, zaokruženo na veći broj.
 

 
seo
своими руками